LITTLE HOI AN BOUTIQUE HOTEL & SPA

Project: LITTLE HOI AN BOUTIQUE HOTEL & SPA
Client: Little Group
Location: số 02 Thoại Ngọc Hầu, Phường Minh An, TP.Hoi An, Quảng Nam, Viet Nam
Product: Màn vải , tấm trang trí , gối trang trí.
Completed: 2015

Cung cấp hoàn thiện 30 phòng khách sạn tiêu chuẩn 3 sao.

CONG TY TNHH MY CURTAINS VIET NAM
Add: G-503 The Manor Officetel, 89 Nguyen Huu Canh Str, 22 Ward,
Dist Binh Thanh, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: +8428.22458333 - Code: 0310553540
Mobile: 0914.498.432 - info@mycurtains.vn