LALUNA RIVERSIDE HOTEL & SPA HOI AN - 4STAR

Project: LALUNA RIVERSIDE HOTEL & SPA HOI AN - 4STAR
Client: Công ty TNHH Phú Thu Phương
Location: 12 Nguyễn Du, Hội An, Quảng Nam
Product: Màn Vải, vải trang trí, vải bọc ghế, tấm trang tri.
Completed: 2017-2018

Cung cấp hoàn thiện Lobby, Nhà Hàng, Spa và 60 phòng khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 4 sao.

CONG TY TNHH MY CURTAINS VIET NAM
Add: G-503 The Manor Officetel, 89 Nguyen Huu Canh Str, 22 Ward,
Dist Binh Thanh, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: +8428.22458333 - Code: 0310553540
Mobile: 0914.498.432 - info@mycurtains.vn